У понедељак 09.10.2023. године у ОШ ,,Олга Петров Радишић“ одржано је стручно предавање на тему ,,Инклузија у школи, законска регулатива, израда и вредновање ИОП-а, и приказ примера добре праксе“. Стручно предавање одржао је учитељ Зоран Киш, саветник спољни сарадник Министарства просвете. Стручном скупу присуствовало је 20 просветних радника из пет Основних школа и то 2 стручна сарадника, 6 професора предметне наставе, 11 учитеља и 1 педагошки асистент.
Циљ предавања је развијање компетенција наставника за подршку развоју личности ученика, упознавање са законском регулативом и и стицање знања и вештина за израду ИОП-а. Пример добре праксе који је приказан показао је ефикасне поступке рада у одељењу у којем се спроводи инклузивна настава.
На овај начин пружена је стручна подршка наставницима за примену инклузије у настави.