ЗАПОСЛЕНИ У  ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2017-2018. ГОДИНИ


НАСТАВНИЦИ

Адриана Стојановић наставник енглеског језика
Александра Мијалковић наставник српског као нематерњег
Анишоара Басараба Перин наставник хемије
Биљана Младеновић наставник физичког васпитања
Биљана Петровић наставник музичке културе
Валеријана Илкић наставник енглеског језика
Весна Марјанов наставник српског језика
Виолета Керкез наставник хемије
Владислава Моника Радичевић наставник енглеског језика
Горан Марковић наставник музичке културе
Даниел Мунћан наставник биологије
Данијела Барбу наставник историје
Дијана Жалба Агадишан наставник француског језика
Драган Врховац вероучитељ
Ђорђе Ивашку наставник историје
Емилија Кристина Мозор наставник енглеског језика
Жељко Миладиновић наставник математике и физике
Ивана Опреа наставник физике
Игор Лукач наставник информатике
Илуца Панчован наставник географије
Јонел Серман наставник физичког васпитања
Корина Гиубалца наставник српског као нематерњег
Корнел Жујка вероучитељ
Кристијан Цинцар наставник информатике
Ленуца Урзеску наставник румунког језика
Љиљана Степанов наставник српског језика
Маја Миладиновић наставник математике
Маргарета Кожокар наставник румунског са елементима националне културе
Марија Хошић наставник енглеског језика
Марјан Миок наставник информатике и ТИО
Мира Стојковић наставник математике
Ненад Маринковић наставник физичког васпитања
Отилиа Исак наставник немачког језика
Петру Тодор наставник ТИО
Светлана Милованов наставник географије
Слађана Гранић наставник немачког језика
Слободан Трајковић наставник ликовне културе
Снежана Лончар наставник енглеског језика
Сорин Јанеш вероучитељ
Татјана Милетић наставник биологије
Флоренциу Јанеш вероучитељ

 

УЧИТЕЉИ

Ањишоара Тодор
Анкица Гламочлија
Аурелија Крајете
Даница Киш
Елена Боу
Зоран Киш
Зорица Томић
Јонел Буга
Катарина Врцељ Жукевић
Марија Селеши
Мариоара Гојка
Меланија Миок
Мила Писарић
Отилија Живковић
Ружица Вучковић
Себастијан Чортан
Сперанца Радуц

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТИ

Бранислава Арашков Кљајин
Нинослава Радисављевић
Октавијан Тудоран
Војислав Стојаковић

ВАСПИТАЧИ
Аорика Журка