в.д.  Директора  школе
Име и презиме: Петру Тодор
Телефон: 013/836 538
Електронска пошта: petrutodor@gmail.com
Петру Тодор рођен је 10.05.1969.године у Вршцу. Основну и Средњу школу завршио је у Вршцу. Педагошку Академију завршио је 1991.године у Вршцу. Технички факултет у Зрењанину завршио је 2007. године,  на смеру Дипломирани инжењер производног менаџмента, а 2009.године,  завршио је на истом факултету и за Професора технике.

Радио је као професор технике и технологије у основној школи  у Великом Средишту, Куштиљу и Вршцу.

Дозволу за рад наставника (лиценцу ) стекао је 23.03.2012. године.

У школи ради од 2008. године.