НАСТАВНИЦИ
1 Адриана Стојановић наставник енглеског језика
2 Александра Мијалковић наставник српског као нематерњег
3 Анишоара Басараба Перин наставник хемије
4 Биљана Петровић наставник музичке културе
5 Валеријана Илкић наставник енглеског језика
6 Весна Марјанов наставник српског језика
7 Виолета Керкез наставник хемије
8 Владислава Моника Радичевић наставник енглеског језика
9 Горан Марковић наставник музичке културе
10 Данијела Барбу наставник историје
11 Денисиа Бундра наставник ТИО
12 Дијана Жалба Агадишан наставник француског језика
13 Ђорђе Ивашку наставник историје
14 Жељко Миладиновић наставник математике
15 Жанета Рошу наставник биологије
16 Ивана Опреа наставник физике
17 Игор Лукач наставник информатике
18 Илуца Панчован наставник географије
19 Иринела Роман наставник енглеског језика
20 Катарина Кочовић вероучитељ
21 Корина Гиубалца наставник српског као нематерњег
22 Корнел Жујка вероучитељ
23 Ленуца Урзеску наставник румунког језика
24 Љиљана Степанов наставник српског језика
25 Маја Миладиновић наставник математике
26 Маргарета Кожокар наставник румунског са елементима националне културе
27 Марија Хошић наставник енглеског језика
28 Марјан Миок наставник информатике и ТИО
29 Маризел Кемпјан наставник физичког васпитања
30 Ненад Маринковић наставник физичког васпитања
31 Отилиа Исак наставник немачког језика
32 Саша Лекић наставник математике
33 Светлана Милованов наставник географије
34 Слађана Гранић наставник немачког језика
35 Слободан Трајковић наставник ликовне културе
36 Снежана Лончар наставник енглеског језика
37 Сорин Јанеш вероучитељ
38 Татјана Милетић наставник биологије
39 Флоренциу Јанеш вероучитељ

УЧИТЕЉИ
Име и презиме
1 Ањишоара Тодор
2 Аурелија Крајете
3 Бранислава Арашков Кљајин- боравак
4 Данијела Кета
5 Даница Киш
6 Елена Боу
7 Зоран Киш
8 Јонел Буга
9 Катарина Врцељ Жукевић
10 Марија Бисерчић
11 Марија Селеши
12 Мариоара Гојка
13 Меланија Миок
14 Мила Писарић
15 Отилија Живковић
16 Ружица Вучковић
17 Себастијан Чортан

ВАСПИТАЧИ
1 Аорика Журка

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
1 Вера Бућинац
педагог
2 Тијана Ђорђевић
психолог
3 Доринел Стан
библиотекар