I-1 Киш Даница
I-2 Писарић Мила
I-IIIр Чортан Себастиан
II-1 Селеши Марија
II-2 Вучковић Ружица
II-IVp Тодор Анишоара
III-1 Гламочлија Анкица
III-2 Киш Зоран
IV-1 Томић Зорица
IV-2 Миок Меланиja
I-IIIр Стража- Крајете Аурелија
II-IVр Стража- Гојка Мариора
I,II,IIIр Месић- Боу Елена
Iр Јабланка- Живковић Отилија
I,II Јабланка- Буга Јонел
IIр Сочица- Радуц Сперанца
V-1 Ивашку Ђорђе
V-2 Tрајковић Слободан
V-3 Урзеску Ленуца
VI-1 Опреа Ивана
VI-2 Маринковић Ненад
VI-3 Панчован Илуца
VII-1 Степанов Љиљана
VII-2 Гранић Слађана
VII-3 Миладиновић Жељко
VIII-1 Милетић Татјана
VIII-2 Лончар Снежана
VIII-3 Тодор Петру