ШК. 2023/2024
I-1 Селеши Марија
I-2 Вучковић Ружица
II-1 Бранислава Арашков-Кљајин
II-2 Киш Зоран
I-IIIp Тодор Ањишоара
III-1 Врцељ-Жукевић Катарина
III-2 Миок Меланиja
II-IVр Чортан Себастијан
IV-1 Киш Даница
IV-2 Писарић Мила
I-IIIр Стража Гојка Мариора
II-IVр Стража Крајете Аурелија
I,III,IVр Месић Боу Елена
I,II,III,IVр Јабланка Живковић Отилија
II,III,IVс Јабланка Буга Јонел
IIIр Сочица Данијела Кета
V-1 Маринковић Ненад
V-2 Маризел Кемпјан
V-3 Опреа Ивана
VI-1 Гранић Слађана
VI-2 Марјанов Весна
VI-3 Миладиновић Жељко
VII-1 Саша Лекић
VII-2 Лончар Снежана
VII-3 Илуца Панчован
VIII-1 Ивашку Ђорђе
VIII-2 Tрајковић Слободан
VIII-3 Урзеску Ленуца