САВЕТ РОДИТЕЉА ШКОЛЕ  2023 / 2024 ГОДИНЕ

 

Редни број Презиме и име одељење
1. Санто Миши I-1
2. Митровић Данијела I-2
3. Жујка Моника IIII R
4. Барабаш Александрa II-1
5. Мирков Маринел II-2
6. Викторан Вања III-1
7. Урошевић Радован III-2
8. Згрђа Марисела II-IV R
9. Остојић Ивана IV-1
10. Тизменар Бранка IV-2
11. Јокић Верона V-1
12. Вучковић Далибор V-2
13. Чебзан Ана V-3
14. Миладиновић Оливера VI-1
15. Станковић Миодраг VI-2
16. Николајевић Габриела VI-3
17. Груловић Горан VII-1
18. Ристић Марина VII-2
19. Чинч Еуђен VII-3
20. Клиска Марина VIII-1
21. Класан Вања VIII-2
22. Имброане Мирча VIII-3
23. Скинтеј Габриела

 

STRAŽA – rumunski I-III
24. Гојка Валентин STRAŽA – rumunski II-IV
25. Лука Моника MESIĆ – rumunski II-III-IV
26. Бораћ Татијана JABLANKA – rumunski IV
27. Томић Јелена JABLANKAsrpski IIIIIIIV
28. Вину Тодор SOČICArumunski IIIV
29. Гурила Марјан PPP STRAŽA