Утицај епидемије Ковид 19 на остваривање права детета

Улога Дечје недеље је и избор најактуелнијих тема за допринос даљем развоју промовисања и заштите дечјих права. У оквиру обележавања Дечје недеље, у среду, 6. октобара 2021. године у свечаној сали школе одржана је радионица: „Отворено о дечјим правима – Утицај епидемије COVID 19 на остваривање права детета“ у којој су учествовали чланови Вршњачког тима, психолог и педагог школе.

На почетку радионице кроз активност рада са картицама у циљу уочавања разлика између жеља и потреба, омогућно је истицање заснованости права деце на задовољавању потреба. Током рада и дебате учесника, ученици су изнели своје мишљење о утицају вируса на остваривање дечјих права, са посебним освртом на права која се остварују у школи. Посебно су истакли проблеме у вези образовања током одржавања наставе на даљину, када им недостаје непосредни контакт како са наставницима тако и са вршњацима, као и смањена могућност размене и изношења мишљења .

Такође су навели да им недостаје и одржавање других облика образовно-васпитног рада у којима учествује већи број ученика: екскурзије, излети…
Ученици разумеје потребу и значај поштовања превентивних мера али су нагласили да им ношење заштитиних маски није пријатно.
На крају сусрета договорено је да у својим одељењима, заједно са ученицима одељења, размотре како се може унапредити подршка у доба Ковида те да се предлози упуте надлежним органима школе, а да се током године активности Вршњачког тима и Ученичког парламента усмере на што квалитетније остваривање дечјих права.

Такође су навели да им недостаје и одржавање других облика образовно-васпитног рада у којима учествује већи број ученика: екскурзије, излети…
Ученици разумеје потребу и значај поштовања превентивних мера али су нагласили да им ношење заштитиних маски није пријатно.
На крају сусрета договорено је да у својим одељењима, заједно са ученицима одељења, размотре како се може унапредити подршка у доба Ковида те да се предлози упуте надлежним органима школе, а да се током године активности Вршњачког тима и Ученичког парламента усмере на што квалитетније остваривање дечјих права.