Почетком нове школске године догодила се и промена у руковођењу школом. Школа је добила новог вршиоца дужности директора школе од 01.09.2023. године. Решење за вршиоца дужности директора школе добио је од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Петру Тодор доскорашњи професор технике и технологије.
Петру Тодор рођен је 10.05.1969.године у Вршцу. Основну и Средњу школу завршио је у Вршцу. Педагошку Академију завршио је 1991. године у Вршцу. Технички факултет у Зрењанину завршио је 2007. године, на смеру Дипломирани инжењер производног менаџмента, а 2009. године, завршио је на истом факултету и за Професора технике.
Радио је као професор технике и технологије у основној школи у Великом Средишту, Куштиљу и Вршцу.
Дозволу за рад наставника (лиценцу ) стекао је 23.03.2012. године.
У школи ради од 2008. године.